Skremmende tanker fra en sosialdemokrat

1984 2

Fredrik Mellem beviser det jeg ofte ser hos mange sosialdemokrater, nemlig at Målet helliger midelet. I sin naive hyllest til Håkon Lie viser hans soialdemokratiet sanne jeg.

I en kommentar skrev jeg: Lurer på om alle de som ble utsatt for heksejakten hans er av samme oppfattning?
Svaret hans var: Haakon Lie gjorde i sin tid en heroisk innsats – og marginaliserte Moskvakommunismen i Norge.

Jeg finner det skremmende at slike tanker kan eksistere hos politikkere i et regjeringsparti.Dette er ord som Bush brukte for å beskrive politiske motstandere de siste 8 årene. Eller rettere sagt Fox news på norsk.  Det er en ting å ta for seg fiender av staten, men kan Fredrik Mellem forkalre hvor i demokratiets navn sen slik jobb skal utføres av en mann som er partisekretær i Arbeiderpartiet? Er Arbeiderpartiet staten, rettvesen og ordensmakt?

Hadde Fredrik lest histoiren hadde han sett at det er ikke kun var kommunister som måtte lide, men alle de som opponerte mot den gjeldne orden. Håkon Lie var ikke stort bedre enn Joseph McCarthy.

Jeg ser at dagens sosialdemokrater nærmest konkurerer om å frikjenne Håkon Lie og skape en myte om han som en viktig politisk person for dette landet. Skulle ønske at noen turde å si sannheten og lage en film om det. Men siden filmstøtten i dette landet styres av Giske så kan man nok glemme det.

Sjekk ut denne filmen for å lære mer.

14 kommentarer

 1. Mellem trenger en ørefik så han våkner fra sitt søvngjengeri. Selv anbefalte jeg ham å lese Goldings «Fluenes herre» i stedet, det kan man bli litt klokere av. Jeg har ikke behov for å lese bøker av selvrettferdige gamle menn som Lie og Willoch.

  Liker

 2. Det er MEGET DRØYT, å sammenlike McCarthy og Lie. McCarthy drev – på statens vegne – forfølgelse av mennesker som var observert i sosialt lag med antatte kommunister. Han sørget for å stigmatisere disse, truet med fengsel og selve forfølgelsens karakter gjorde at mange av ofrene kunne bli sosialt isolert. Dernest var det hele på det nærmeste en grunnløs affære. Moskvakommunismen hadde aldri noe fotfeste i USA, som ga grunn til bekymring.Haakon Lie og Arbeiderpartiet bekjempet et norsk politisk parti, som ved Stortingsvalget i 1945 fikk 11 mandater. Dette partiet (NKP) var dirigert og delfinansiert fra Moskva. Dessuten fikk man eksempler på hva slags rolle slike partier kunne spille i Ungarn og senere Tsjekkoslovakia.Haakon Lie og Arbeiderpartiet kjempet en kamp om hvilket av partiene (DnA eller NKP) som skulle ha hegemoniet i arbeiderklassen – særlig på de store, og den gang voksende industriarbeidsplassene.Så kan man gjerne være betenkt overfor noen av metodene som ble brukt – og jeg har aldri forsvart hverken det ene eller det andre.Det som imidlertid er klart, er at Haakon Lie var forut for sin tid når de gjaldt valgkamp, han var den første i Norge i strategisk bruk av opinionsmålinger, han leder Arbeiderpartiet fra seier til seier – og få – om noen – fra hans samtid kan omtales som hans like iforhold til organisasjonsbygging og valgkamp.Dernes kjempet han en politisk kamp som det var helt riktig og nødvendig å kjempe, og som endte med det totale nederlag for NKP i norsk politikk. Jeg vil aldri beklage utfallet av den fighten. Det burde ingen andre heller.

  Liker

 3. Både Lie og McCarthy brukte udemokratiske metoder, når medisinen begynner å ligne den sykdommen man skal bekjempe har man et problem. Det var McCarthyismens problem, det er Bush-Cheneyismens problem.Våre etterkommere vil bedømme oss etter hvilke metoder vi brukte, ikke etter hvilke idealer vi forfektet.

  Liker

 4. Å det var nøyaktig det som skjedde i Norge da ikke like offentlihgg. det var helelr ikke bare kommunister som måptte bøte, men enhver person som oppnorerte mot AP sin styrende orden. Ikke bare var metodene drøøye, emn dte at de ble utført av et politisk parti.
  når ble et politks parti en etterrettningsorganisasjon mellem? Når fikk Ap utvidede fullmakter til å trakkasere de norske befolkningen?Gobbels var også forut for sin tid når dte gjald å drive propeganda ovenfor massene, men det gjør han ikke til en person jeg ser opp til historisk for det. Når du skryter av en person som Håkon Lie og forsvarer det han gjorde kan du ikke se bort ifra det som foregikk. Målet helliggjør ikke middelt Mellem. det gjorde det hos Håkon Lie, Bush og nå ser det ogsåp ut som deg. Det skremmer meg og får meg til å stille spørsmålet om dagens sosaildemokrater har farlige holdninger.

  Liker

 5. Dette er historieløshet og lettvint fordømmelse av det som skjede for 40 til 60 år siden, ut fra dagens standard, og ut fra hva vi i dag vet om hvordan tingene utviklet seg.I 1945 og noen år fremover var det en høyst reell fight for demokratiet i Norge. Slik ble det i alle fall (med rette) opplevd av de daværende aktørene, hvorav flere nettopp hadde sittet i konsentrasjonsleire, eller hadde stått i reell fare for å havne i slike. På denne tiden så man at flere av de demokratiske statene fra mellomkrigstiden ble slukt av Sovjetunionen. NKP ble (også med rette) oppfattet som Sovjetunionens femtekollonister i Norge.Likevel: Jeg har ikke forsvart de utilbørligheter som enkelte ble utsatt for av den grunn, men du behandler dette meget lettvint.Det ikke til å fornekte at Haakon Lie er en meget betydelig skikkelse i norsk politikk på 1900-tallet.Fullstendig uten sammenlikning for øvrig: Napoleon var en usedvanlig betydelig politiker, offiser og personlighet i sin samtid. Man er rimelig avkortet hvis man vil protestere mot dette utsagnet. Samtidig er det ikke sagt at han var en sympatisk person etter din eller min smak. Du kan godt øve litt på å skille mellom ting, og begrunne dine sterke synpunkter med faktiske og konkrete eksempler og hendelser.

  Liker

 6. Den eneste historieløse her er deg Fredrik. jeg spør deg meget klart. Helloigjør målet middelet, men du klarer faktisk ikke å svare. videre spør jeg deg om du syntes det er riktig at et parti kan drive med politisk overvåkning, noe du heller ikke ser ut til å klare å svare på. Når du i tillegg bare overser det faktum at en relkke mennesker i flere politkse miljøer og personer som opponerte mot arbeiderpartiet blir jeg skremt. Jeg syntes morsomt å se at du lager dette til en kamp for eller imot demokrati, eller rettere sagt ARBEIDERPARTIET SOM DEMOKRATIETS FORSVARERE MOT RØKLA. At Håkon Lie er en betydelig skikkelse er ikke det samme som å hylle ham. Qusling var en betydelig skikelse også uten at jeg tror at noen vil hylle ham.

  Liker

 7. Hva slags frasemakeri er dette da? Selvsagt er det ikke slik at målet helliger middelet i en hver sammenheng, men det er jo faktisk slik at i svært mange tilfeller helliger målet middelet. Selvfølgelig er det slik:Når det deles ut trafikkbøter i trafikken, er det ikke fordi noen mener at dette er et gode i seg selv, men fordi et politisk flertall mener det er nødvendig ift målene for veitrafikken, og derfor helliges virkemiddelet/ondet av målet.Når det slippes bomber i krig, er det (heldigvis sjelden) at noen mener det er et gode i seg selv, men fordi de som står bak mener det er et virkemiddel som rettferdiggjøres av målet.Når det skrives ut skatt, så er det ikke fordi det er et gode i seg selv å pålegge skattebetalerne denne byrden, men fordi ulike mål helliger eller rettferdiggjør dette middelet.Så vil det alltid være en diskusjon mellom meningsmotstandere om målet er viktig nok ift de virkemidlene som er aktuelle.Selvfølgelig er det ikke slik at et hvert godt formål, kan rettferdiggjøre et hvilket som helst virkemiddel.

  Liker

 8. ikke i enhver sammenheng? Her snakker vi om at et politisk parti får bruke staten til å overvåke sin epolitsike fiender eller beskyytte demokratiet som du kaller det så pent. Den samme retoorikken har blitt brukt av Bush de siste 8 årene for å overvåke og trakkasere sine politiske mostatdnere. HGvordan akn en partsektetær. ja en partisekretær for dete r dte Håkon lie var. Han var ikke folkevalgt, han satt ikke i regjeringen og han tilhøret helelr ikke forsvaret og de hemmelige tjenestene. hvordan akn en person som dette overvåke mennesker og stenge de ute fra sammfunnet? Du klarer ikke å svare på dette ser jeg og jeg er ikke overasket. Når du da lager en smørbrødliste som du her gjør for å begrunne dette blir jeg bare enda mer urolig.

  Liker

 9. Du får høre med de som jobbet i e-tjenesten den gangen, om hvorfor de fant det formålstjentlig å samarbeide med Haakon Lie. Så kan du jo også høre med de som jobber i e-tjenesten i dag, om de har nyttige kontakter i det sivile samfunn.

  Liker

 10. Jeg trro duu sliter virkelig med å forstå poenger her, eller er det bare en kolklektiv fornektelse på gang i arbedieirpartiet. Ditt parti drev og overvåket det norske folk og lot folk få lide for det. Det var ditt parti som drev med dette. Ledet an av en partisekretær, ser du ikke alvoligheten i dette?Arbeiderpartiet sitter å kritiserer Bush de siste 8 årene for å gjøre akkurat det samme. Snakk om dobbelmoral.

  Liker

 11. Interessant debatt. No var det jo ikkje sånn at NKP var dei einaste som vart utsette for Haakon Lie si svøpe. I Unge Venstre si nye 100-årsjubileumsbok kan ein òg lesa om dette, i ein artikkel av Arne Finborud. I bøkene sine om «Kaderpartiet» anklaga Lie Studentvenstrelaget for å vera ein frontorganisasjon for kommunistane, og venstreavisa Dagbladet for å vera kommunismens fremste talerøyr i Noreg. Overvaking av POT var tilsynelatande rutinemessig for Unge Venstre-toppar over lenger tid.

  Liker

 12. Takk for utfyllende opplsyninger. Du må gjerne reklamere litt for den strtålende nye biografien om Unge Venstre som er til salg for den latterig lave prisen av 350 kr.

  Liker

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s