Mer sosial ruspolitikk

Venstre vil arbeide for å få slutt på narkotikakriminaliteten i Nygårdsparken og at de

rusavhengiges situasjon og behandlingsbehov blir tatt på alvor ? slik at parken kan

tilbakeføres til det rekreasjonsformålet den er tiltenkt. En god ruspolitikk kan bety et

bedre liv for mange avhengige og deres pårørende, samt minsket konfliktnivå mellom

ulike grupper i samfunnet. I dag er behandlingsapparatet delt opp i ulike nivå,

kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Venstre mener at mest mulig

omsorg skal være der du bor, i kommunen. Dette må også gjelde de som har

problemer med rus.

Det bør etablereres kommunale MO-sentre som har ansvar for å samordne

poliklinisk behandling, bolig og rehabilitering, samt koordinering av innleggelser i

døgnbehandling. Hver bruker skal ha en fast kontaktperson som de beholder i så

mange år de har behov for det, og denne personen skal være koordinator for en

individuell plan og være veiviser i det kommunale, statlige og private systemet både

når det gjelder økonomi, rusbehandling og lignende. Rusavhengige må ha tilbud om

bolig tilpasset det som er realistisk for dem å mestre, og de som har behov for det

må få tett oppfølging av boligteam. Ingen ungdom under 25 år skal bo på hospits.

Rusfri bolig må stå klar den dagen ruspasienter skrives ut fra gjennomført

behandlingsopphold i rusinstitusjon.

Organisering er ingen vidunderkur alene, også nytenkning i innhold må til. Venstre

ønsker at det skal være et mangfoldig behandlingsapparat, både polikliniske tilbud og

langvarig heldøgnsbehandling, og at det skal opprettes et sprøyterom i Bergen. Et

mangfold av behandlingsmuligheter fremmer at flere får behandling som fungerer for

dem. Venstre ønsker også at vi skal gå nye veier, og forsøke nye

medikamentbaserte behandlingsformer der dette gir gevinst. Bergen egner seg godt

som forsøksby for forskningsopplegg med heroinassistert behandling. Bruk av

fengsel har liten effekt på rusavhengighet, og vi må derfor avkriminalisere

rusavhengiges bruk av tunge narkotiske stoffer, slik de blant annet har gjort med

positiv effekt i Portugal

 

Trond Wathne Tveiten

8 plass på Ventres liste 2011

18 kommentarer

 1. Har vel ikke sett på maken til mange «gode» entensjoner når det gjelder løsningen på rusproblemene i vårt land. Selv bildet på toppen av siden din vitner vel om håpløshet snarere en håp for disse menneskene som ligger under for rus. Du er jo også åpen for å ta bort den siste rest av menneskeverd for disse ved å gi dem gratis heroin. Heroin relatert behandling ? heroin er like mye gift om du får det i legale former. For meg ligger dette tett opp imot aktiv dødshjelp. Det er en talentløs og grusom «humanitær» tanke. Du må huske en viktig ting i forhold til misbrukere som har levd i rus og kriminalitet i mange år. De vil ikke endre mentalitet over natten bare ved å få dekket sine rusbehov. Tro du meg. Jeg vet hva jeg snakker om. Mye av dine tanker for en mer effektiv ruspolitikk er gode, men jeg ber deg ta avstand fra dette med heroin.

  Liker

 2. Heroin kan brukes som emdiisin i likhet med subetex og metadon. det er masse som i dag brukes som medisin som også kan spores til missbruk utebn at pasienter mister menenskeverdet av den grunn.
  Man kan jo bare se på resultater man har opnåd andre steder i verden der medisinering emd heroin har fått mange tilbaken til et normalt liv.
  Sammenligne dette emd aktivt dødshjelp er useriøst.

  Liker

 3. Hva er forskjell på heroin om du kaller det medisin eller dob. Jo det høres jo fint ut når man kaller det medisin. Er ikke subutex eller metadon godt nok siden man må ty til heroin. Du må gi meg noen eksempler på land med gode resultater på området. som en liten parantes finnes det sentre idag som tar i mot metadon brukere som ønsker å bli avvent.

  Liker

 4. Metadon er egetnlig det samme som Heroin, men den har bare flere bivirkninger.
  Når det gjelder land så kan jeg si Tyskland, Sveits og Portugal.

  Liker

 5. De fleste misbrukere som blir spurt mener jo at dette er å punktere det hele, og at de tyngste brukerne som jo egentlig er målgruppen her ikke blir nådd. Heroin må som kanskje ikke alle vet inntas flere ganger daglig, og det kreves en strukturert oppfølging som veldig få vil klare å følge. Det finnes jo tunge brukere i alle kommuner, og det lar seg vanskelig gjøre å behandle disse andre steder enn på sitt hjemsted. Dette er jo ikke institusjonsbehandling. Undersøkelsene i bl.a Sveits viser at de medikamentfrie oppleggene og de gode resultatene fra disse ikke er tatt hensyn til. Noe av det samme kan vi også se i Norge. Det er et statsvesen som ligger bak her, og som i så mange andre problemstillinger blir det private initiativ degradert. Her er det mye å hente om det finnes vilje til økonomi og oppfølging. Resultatene må stå i fokus her slik at det ikke bare blir kontroll og kritikk.

  Liker

 6. Nå er ikke missbrukerene en ensartet grupe som mener det samme. Nå er det heller ikke snak om at det er en kur som hjelper for en gruppe. De trengs ulike type tiltak mot ulike type rus missbrukere, men en ting er sikker. Å det er at troen på et fullstendig russfritt samfunn er en utopi.

  Liker

 7. Ja det har du jo selvfølgelig rett i. Rus er nok kommet for å bli. Og det er jo ikke bare misbrukere som igrunnen syntes dette er greit. Vi er nok på litt forskjellig ståsted du og jeg. Er ikke i tvil om at dine intensjoner og ditt engasjement er ærlig og oppriktig ment. Rus er et kjempestort problem, men det går fortsatt an å bli helt fri uten medikament behandling. menneskets frie vilje til å velge må stå urokkelig fast, og de som absolutt vil ha denne type behandling må jo bare velge det. Det blir allikevel veldig feil når behandling uten «rus» blir tilsidesatt som annenrangs behandling. Jeg har med selvsyn opplevd at rusbruker som hadde vært fri i 3 mnd ble tilbudt opptrapping på methadon i møtet med hjelpeapperatet. Det er nok mulig du har teoriene, og jeg har erfaringen her. Rusfri i 21 år , kone og 2 barn. Fast jobb i helsevesenet. Et rusfritt samfunn ? nei, men det nytter skjønner du. Det er ikke håpløst for noen. Ønsker deg lykke til videre i din forskning på området.

  Liker

 8. Hvorfor er en anderledes behandling en annenrangs behandling? Når det komemr til erfaring så har hjeg ikke erfaring emd bruk, men etter å ha jobbet selv i hjelpeapperatet en del år. å erfaringen tilsier at en løsning for enkelte er nødvendig hvis ikke en god løsning for en annen. Å at det i tillegg krever ulike type førstelinjetiltak for å komme i kontakt med rusbrukeren og elde vedkommende på den veien som skal til for å leve et godt liv.

  Liker

 9. Hvis jeg forstår deg rett nå, ligner det du sier på god gammeldags nedtrapping med det mål for øye å bli rusfri. det blir jo straks litt mere mening i det da. Mitt hovedpoeng er allikevel å sette mere hovedpoeng i at det går an å bli rusfri. Når jeg snakker med helt vanlige mennesker som ikke har noe kjennskap til hverken methadon eller subutex tror jo fullt og fast at dette er en god medisin for narkomane. De er ikke en gang klar over at det er et opiat det er snakk om. Det blir slik jeg ser det satt et overdrevent fokus på at narkomani er så håpløst vanskelig å komme ut av at den eneste løsningen blir etterhvert å drive brannslukkningsarbeid i form av f.eks. heroin. Methadon ble forresten gitt ut på resept av leger på begynnelsen av 70 tallet og solgt illegalt på gata. Du har rett i at vi for ryddet opp litt i de mest belastede områdene i feks. Oslo og andre storbyer. men jeg spør igjen hvordan du vil løse dette rent praktisk i kommunene rundt omkring i Norge. Det vil kreve enorme ressurser, og det vil definitift ikke virke preventivt når det gjelder rekrutering. har selv arbeidet i rusomsorg privat sktor i tilsammen 7 år. Drevet oppsøkend i mye av denne tiden. Jeg vet at dette ikke er en enkel oppgave.

  Liker

 10. Det jeg sier er det som står i innlegget. i tillegg til å tenke på å få flere vekk fra narkotika, så bør man i stor grad også tenke på sikkerheten til folk flest og helsen til de narkomane. Hvis man har egne sprøyterom så vil samfunnet bli kvitt store problemer i tillegghar de narkomane muligheten til å komme i kontakt emd et hjelpeapperat som følger dem opp. Jeg trro ikke at folk uansett vil slutte med narkotika selv om det er massevis av behandlingsplasser, men det er viktig å starte en prossess der sikkerhet for samfunnet og de narkomane ellers settes i fokus.
  Leser du i avsnitt 2 så finner du svar på spørsmålet ditt.
  En hver form for løsning i narkotikapolitikken vil føre til bruk av enorme ressustreser, derfor syntes jeg den pakken jeg har presentert i dette innlegget er den rikitge.

  Liker

 11. har bare lyst til å gi deg et input i forhold til hvordan methadon behandlingen fungerer i pr. i dag. Mye tid på sofaen sier en bruker som har vært narkoman i 20 år.
  A4-personen har brukt 15- 20 år av livet på å skaffe seg nettverk. Vi har kasta bort disse åra. Vi vet ikke hvordan vi skal tenke, hva vi skal gjøre, hvordan vi skaffer bolig, hvor vi kan treffe nye venner. Her må ruspolitikken bli bedre, sier hun. denne uttalelsen kommer fra en kvinne som har gått på methadon i 10 år. Hun har ikke kommet særlig lenger. Du viser en tilsynelatende omsorg for de narkomane, og vil hindre flere dødsfall, og skape et tryggere miljø i bybilde. For det første så er det jo slik at nakotika er farlig, og man dør av det. For det andre er det jo også slik at gata er mange av dise menneskenes eneste holdepunkt og «hjem». Det er her de lever og er til. Det må en kraftig opprustning på målrettet rehabilitering i form av terapi, ikke enda mere dop.

  Liker

 12. Å jeg takker deg for din innspill. Å tro meg jeg har fått flere innspill fra ulike rusmissbrukere som har ulike ideer på hva og hvordan dette bør gjøres bedre. jeg abefaller deg å sjekke sidene til Arild Knutsen i foreningen for en mer humann narkotikapolitikk.
  Et sprøyterom vil ikke nødvemndigvis føre til emr narkotika så overhodet. I dag er faktiak hele byen et åpent sprøyterom og uansett om vi hadde opprettet aldri så mange behandlingsplasser så hadde vi hatt sprøyter over hele byen uansett.
  Flere behandlingsplasser skal ikke hgå på bekostning av sprøyterom så overhodet, det var heller aldri ideen.

  Liker

 13. Knutsen har en agneda som går ut på å gjøre hverdagen bedre for misbruker, og det er jo prisverdig. Man kan for så vidt ikke gå inn å si at det han gjør er feil. Ut i fra sitt ståsted gjør han det han syntes er best, og han arbeider på sitt området. Han er jo også på en måte ekspert. Det er allikevel bemerkelsesverdig at han får lov til å drive en propaganda i de videregående skolene for legalisering av narkotika. At det å havne i misbruk er så og si umulig å komme ut av igjen, og at eneste og beste løsning er å lempe på lovgivningen slik at det blir mindre sress å få tak i heroinen. Han fremstår som troverdig, og elevene tror ham ut i fra hans bakgrunn. En annen type misbruker kunne ha stått frem å fortalt noe helt annet. Man kan nok forbygge ved å få kontroll over noe av heroinen, men det er etter min definisjon fortsatt rusgift og ikke medisin. Etter det jeg kan forstå er skitten heroin fortsatt dop mens renset heroin som har vært innom legemiddelkontrollen medisin. Forstå det den som vil. Det ligger mye fallit i dette, og jeg forstår det også til en hvis grad godt. Problemet blir vel når alt kommer til alt for stort til å kunne slå fast en totalløsning. Man vil fortsatt dø av skadevirkningene av heroin, og det syntes jeg er en dårlig totalløsning.

  Liker

 14. Knutsen driver d
  a ikke propaganda, men presenterer et alernativt syn. Dagens fallitpolitikk har jo nærmest fått monopol i alt for mange år. det som har skjedd de siste årene er at debatten endelig har blitt legalisert slik at det er mulig å faktisk ha en god seriøs debatt om narkotikapolitikken i dette landet uten å bli stemplet som en kyniker som ønsker alle vondt.
  Andre typer missbrukere har får ordet i denen debatten i åresvis, så når en persom som knutsen endelig får komme til ordet så blir det jammen ramaskrik.
  Men hvis ingen prepatrater som i dag bbrukes som rus er medisin må man faktisk forby en rekke legemidler per i dag. Metadoon er jo på en måte heroin, men bare emd et annet navn og med flere bivirkninger.
  Det kalles ikke fallit, men å stikke fingeren i jorden og innsee at det som har falt er dagens narkotikapolitikk som ikke er noe annet enn en utopi for drømmere.

  Liker

 15. Subutex og metadon kan ha forferdelige bivirkninger. Derfor er heroin, eller diacetyl morfin, som stoffet egentlig heter, ett viktig og nødvendig behandlingstilbud til de som faktisk prøver å bli kvitt sin avhengighet. Dette handler om retten til å bli behandlet i helsevesenet på den beste måten for deg og ikke hva samfunnet synes er enklest og svelge.
  Virker som det er mange her som drømmer om en rusfri verden, men dette er en utopi og utopi er noe som er vanskelig å oppnå da utopi/perfeksjon er noe som har stagnert og er det noe vi vet så er det at verden er i stadig utvikling.
  Jeg applauderer det som blir foreslått her da dette er ett stort skritt i riktig retning for å gi mennesker som har havnet på skråplanet et verdig liv. Men, som jeg ser det så må alt av rusmidler legaliseres sånn at vi kan gi slipp på stigmatiseringen av mennesker med ett rusproblem.
  Det er meget viktig å ha i tankene at det er mennesker vi snakker om, selvom de driver med rus.

  Liker

 16. det refereres til at verden er i stadig utvikling. er det slik at man må følge denne utviklingen ukritisk. man må vel ha lov til å stille spørsmål ved konsekvensen av å legalisere narkotika og bruk av heroin som medisin uten å bli kalt en drømmer. Jeg vil vel heller kalle det en utopi å tro at noen virkelig tror på en rufri verden. At narkomane ikke er en ensartet gruppe mennesker er jo også helt klart, det finne faktisk massevis av gode og ubrukte ressurser der ute. Human behandling av misbrukere er selvsagt en menneskerett, men hvordan dette skal skje må vi ha lov til å diskutere oss fram til uten at det nesten blir en sutre mentalitet og en stakkarsligjøring av disse. Misbrukere har fortsatt et menneskeverd som står urokkelig fast. mange har blitt rusfri, og mange kan bli rusfri. Det finnes håp i håpløsheten.

  Liker

 17. Ikke snakk om mutvikling, men å insee at dagens rusppolitikk som har vært nrpomen de siste 40 årene har falt falitt. fordi et liten brøkdel klarer å komme seg igjennom nåløyet så kan man ikke snakke om sukssess.

  Liker

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s